Fatwa Upah Haji

Sheikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz ditanya:

Barangsiapa yang mati dan belum menunaikan haji kerana sakit, miskin atau semisalnya, adakah dia mesti dihajikan?

Beliau rahimahullah menjawab:

Orang yang mati dan belum menunaikan haji tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama:

Sewaktu hidup dia mampu berhaji dengan badan dan hartanya, maka orang seperti ini wajib bagi ahli warisnya untuk menghajikannya dengan harta si mati.  Orang seperti ini adalah orang yang belum menunaikan kewajiaan di mana ia mampu menunaikan haji walaupun ia tidak mewasiatkan untuk menghajikannya. Jika si mati malahan memberi wasiat agar dia dapat dihajikan, keadaan ini lebih diperintahkan lagi. Dalil dari keadaan pertama ini adalah firman Allah Ta’ala,

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

“Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajipan manusia terhadap Allah, [iaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah]” (QS. Ali Imran: 97)

Juga disebutkan dalam hadits sahih, ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, “Sungguh ada kewajiban yang mesti seorang hamba tunaikan pada Allah. Aku mendapati ayahku sudah berada dalam usia senja, tidak dapat melakukan haji dan tidak dapat pula melakukan perjalanan. Adakah mesti aku menghajikannya?” “Hajikanlah dan umrahkanlah dia”, jawab Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Ahmad dan An Nasai). Keadaan orang tua dalam hadis ini telah berumur warga emas dan sulit melakukan safar dan amalan haji lainnya, maka tentu saja orang yang kuat dan mampu namun sudah meninggal dunia lebih pantas untuk dihajikan.

Dalam hadis lainnya yang sahih, ada seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji. Namun beliau tidak berhaji sampai beliau meninggal dunia. Adakah aku mesti menghajikannya?” “Berhajilah untuk ibumu”, jawab Rasul sallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Ahmad dan Muslim)

Kedua:

Jika si mati dalam keadaan miskin sehingga tidak mampu berhaji atau dalam keadaan tua renta sehingga sewaktu hidup juga tidak sempat menunaikan haji. Untuk masalah ini, tetap disyariatkan bagi keluarganya seperti anak lelaki atau anak perempuannya untuk menghajikan orang tuanya. Alasannya sebagaimana hadis yang disebutkan sebelumnya.

Begitu pula dari hadits Ibnu ‘Abbas, Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam mendengar seseorang berkata, “Labbaik ‘an Syubrumah (Aku memenuhi panggilanmu atas nama Syubrumah), maka beliau bersabda, “Siapa itu Syubrumah?” Lelaki itu menjawab, “Dia saudaraku –atau kerabatku-”. Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bertanya, “Apakah engkau sudah menunaikan haji untuk dirimu sendiri?” Ia menjawab, ”Belum.” Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam lalu mengatakan, “Berhajilah untuk dirimu sendiri, lalu hajikanlah untuk Syubrumah.” (HR. Abu Daud). Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma secara mauquf (hanya sampai pada sahabat Ibnu ‘Abbas). Jika dilihat dari dua riwayat di atas, menunjukkan dibolehkannya menghajikan orang lain baik dalam haji wajib mahupun haji sunnah.

Adapun firman Allah Ta’ala,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. An Najm: 39). Ayat ini bukanlah bermakna seseorang tidak mendapatkan manfaat dari amalan atau usaha orang lain. Ulama tafsir dan pakar Qur’an menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah amalan orang lain bukanlah amalan milik kita. Yang jadi milik kita adalah amalan kita sendiri. Adapun jika amalan orang lain diniatkan untuk lainnya sebagai pengganti, maka itu akan bermanfaat. Sebagaimana bermanfaat doa dan sedekah dari saudara kita (yang diniatkan untuk kita) tatkala kita telah meninggal dunia. Begitu pula jika haji dan puasa sebagai gantian untuk orang lain, maka itu akan bermanfaat. Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang mati namun masih memiliki hutang puasa, maka hendaklah ahli warisnya membayar hutang puasanya.” (HR. Bukhari dan Muslim, dari ‘Aisyah).  Hal ini khusus untuk ibadah yang ada dalil yang menunjukkan masih bermanfaatnya amalan dari orang lain seperti doa dari saudara kita, sedekah, haji dan puasa. Adapun ibadah selain itu, perlu disemak semula kerana ada perselisihan ulama di dalamnya seperti kirim pahala solat dan kirim pahala bacaan qur’an. Untuk amalan ini sebaiknya  ditinggalkan kerana kita mencukupkan pada dalil dan berhati-hati dalam beribadah. Wallahul muwaffiq.

(Fatwa Syaikh Ibnu Baz